Ez a weboldal sütiket használ, hogy az oldal összes funkcióját elérje. További információt az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatvédelmi tájékoztató oldalunkon talál. Amennyiben elfogadja a sütik használatát weboldalunknak, kérjük kattintson az Engedélyez gombra.

Tájékoztató

 

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (a továbbiakban: Eüsztv.) megfelelően 2018. január 1-től biztosítja a törvényben meghatározott esetekben a természetes személyeknek az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk az elektronikusan intézhető ügyekről, azokhoz szükséges feltételekről, az ügymenetről, a kitöltendő nyomtatványokról és azok hitelesítéséről.

Az Eüsztv. 9.§ (1) bekezdésében meghatározott szervek és személyek a bekezdésben meghatározott kivétellel elektronikus ügyintézésre kötelezettek. 

Az elektronikus ügyintézés általános szabályait több speciális jogszabály tartalmazza, amelyek együttesen adják az elektronikus ügyintézés keretrendszerét.

Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. a nem természetes személyek (gazdálkodó szervezetek) és az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, adóköteles tevékenységet végző természetes személyek számára az elektronikus ügyintézést kötelezően előírja. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon érkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására.

Egyéni vállalkozók saját cégkaput nem használhatnak, azt egyéni vállalkozásukhoz tartozóan nem nyithatnak. Az egyéni vállalkozó hivatalos elérhetősége a KÜNY tárhelye. (https://tarhely.gov.hu)

A gazdálkodó szervezetek a cégkaput használhatják elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum beküldéséhez és a részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez. A cégkapun keresztül megvalósított kommunikáció minden tekintetben megfelel a hitelességi feltételeknek, így az maradéktalanul kiváltja a papír alapú levelezést.

Elektronikus kommunikációt választó magánszemélyek az ügyfélkapun keresztül tarthatnak kapcsolatot a hivatallal.

Nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre az alábbi esetekben:

·         ha jogszabály az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi;

·         ha nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja;

·         ha az okirat vagy más beadvány minősített adatot tartalmaz.

 

A kapcsolattartás módjai elektronikus ügyintézés során, elektronikus elérhetőség

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata biztonságos központi kapcsolattartási címe az alábbi azonosítókon érhető el:

Hivatali kapu:

Név: 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Rövid név:

SZOLNOKPH

KRID:

501163776

 

Szolnok Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatala biztonságos központi kapcsolattartási címe az alábbi azonosítókon érhető el:

Hivatali kapu:

Név: 

Szolnok Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatala

Rövid név:

SZMJVPHADO

KRID:

217736158

 

Igénybevehető elektronikus azonosítási szolgáltatások

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala eljárásaiban Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézés során az alábbi elektronikus azonosítási szolgáltatások vehetők igénybe:

·         Magánszemélyek esetében:

o   Ügyfélkapu: Természetes személyek részére az Ügyfélkapu regisztráció folyamatának részletes leírása az alábbi linken található: https://ugyfelkapu.gov.hu/sugo

·         Gazdálkodó szervezetek esetében:

o   Cégkapu: A Cégkapu regisztrációt az alábbi linken lehet megtenni: https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html

·         Egyéni vállalkozók esetében:

o   Az egyéni vállalkozó az Eüsztv. 14. §-a szerinti hivatalos elérhetőségként az ügyfélkapu (KÜNY) tárhelyét jogosult használni.

Kérelmek, nyilatkozatok, űrlapok elektronikus benyújtása, az ügyfelek által használható elektronikus ügyindítási felületek

Hivatalunk az elektronikus kapcsolattartás során intézhető ügyekhez a honlapunk (http://info.szolnok.hu/ugyintezes-m11) ügyintézési szekcióján keresztül is biztosítja a szükséges dokumentumok letöltését, továbbá biztosítja az alábbi kapcsolattartási lehetőségeket is:

·         Személyre Szabott Ügyintézési Felület

o   A SZÜF az ügyfél által személyre szabható internetes alkalmazás, amely az ügyfél által igénybe vehető valamennyi elektronikus ügyintézési szolgáltatás elérésére egyetlen felületen biztosít lehetőséget.

·         E-önkormányzat Portálon keresztül intézhető adóügyek (iFORM nyomtatványok)

o   Az E-önkormányzat portál az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

·         E-Papír szolgáltatással (E-Papír)

o   Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket - gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt - nem indokolt szakrendszeri ügyintézéssel (ÁNYK vagy más formalizált űrlappal) támogatni. Az e-Papír általános célú, szabad szöveges felület, melyen keresztül az ügyfél elektronikus úton el tudja juttatni beadványait az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek részére.

·         ÁNYK nyomtatvánnyal intézhető peres ügyek

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés során kizárólag hitelesített dokumentumok fogadhatók el.

Tájékoztató a dokumentumok hitelesítéséről

Természetes személyek esetén:

·         eSzemélyi:

o   https://eszemelyi.hu

o   https://hiteles.gov.hu/cikk/50/eszig_e-alairas_informaciok

·         Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH):

o   https://niszavdh.gov.hu

·         Hitelesítési szolgáltatók által kibocsátott minősített aláíró tanúsítványok:

o   https://e-szigno.hu

o   https://netlock.hu

Jogi személyek esetén pl.:

·         Hitelesítési szolgáltatók által kibocsátott aláíró tanúsítványok:

o   https://e-szigno.hu

o   https://netlock.hu

Az elektronikus úton benyújtott beadványt és csatolmányait elektronikusan hitelesíteni kell.

Hiteles az elektronikus dokumentum, ha:

·         teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, és - ha jogszabály így rendelkezik -időbélyegzővel látták el,

·         a nyilatkozattevő vagy kiállító elektronikus ügyintézést biztosító szerv - illetve annak nevében kiadmányozásra jogosultjának - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával vagy bélyegzőjével és - ha jogszabály így rendelkezik - időbélyegzővel látták el,

·         iratérvényességi nyilvántartásban elhelyezték,

·         az aláíró vagy kiadmányozásra jogosult azt az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesítette,

·         kizárólag az elektronikus ügyintézést biztosító szerv zárt informatikai rendszerében történő felhasználás esetén a szerv zárt informatikai rendszerében rögzítették, vagy

·         jogszabályban meghatározott más módon hitelesítették.

A dokumentumok hitelesítése során az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítést (AVDH) javasolt alkalmazni. Az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás igénybevételére az alábbi weboldalon van lehetősége az ügyfélnek ügyfélkapu regisztrációt és belépést követően: https://niszavdh.gov.hu/index.

Azon természetes személy ügyfelek, akik rendelkeznek e-személyi azonosító igazolványon elhelyezett aláíró tanúsítvánnyal és kártyaolvasó eszközzel, a benyújtandó elektronikus dokumentumaikat az igazolványon található aláíró tanúsítvány segítségével is hitelesíthetik.

A Kormányzati Hitelesítés Szolgáltató biztosítja az elektronikus aláírás funkcióhoz kapcsolódó tanúsítványok kibocsátását, illetve a tanúsítvány életciklusának a menedzsmentjét. A szolgáltatást a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. nyújtja a Belügyminisztérium közreműködésével. A fővárosi és megyei járási hivatalokban (okmányirodák, kormányablakok) igényelhető e-személyi igazolvány és elektronikus aláírás is.

Elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárások

Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések az E-önkormányzat portálon (korábbi nevén: Önkormányzati hivatali portál) keresztül biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat. Hivatalunk jelenleg az adóügyi igazgatás keretin belül biztosítja az elektronikus űrlap kitöltésével indított eljárásokat.

Az E-önkormányzat portál elérhető az alábbi címek bármelyikén:

·         https://eonkormanyzat.gov.hu

·         https://e-onkormanyzat.gov.hu

·         https://ohp.asp.lgov.hu

Rendelkezési Nyilvántartás

A természetes személyek, azaz magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de ez nem kötelezettség, az erre irányuló nyilatkozatukat, és hivatalos elérhetőségüket a Rendelkezési Nyilvántartásban (https://rendelkezes.gov.hu/rny-public) rögzíthetik. Az RNY az E-ügyintézési törvény céljával összhangban annak lehetőségét teremti meg, hogy az ügyfelek az ügyintézéssel összefüggő rendelkezéseiket, jognyilatkozataikat teljes bizonyító erejű magánokiratként elektronikus úton rögzíthessék, melyek egy nyilvántartásban érhetők el az ügyfelek és a megismerésükre jogosult, ill. kötelezett szervek által. A szolgáltatás lehetővé teszi a kapcsolattartással összefüggő adatok és nyilatkozatok rögzítését, valamint további rendelkezések megtételét azonosítási, illetve az ügyfél időszaki értesítése elektronikus ügyintézési cselekményeiről szolgáltatás tekintetében. A nyilvántartás tárolja továbbá a meghatalmazásokat és egyéb, ügykatalógusban elérhető rendelkezéstípusban rögzített nyilatkozatokat, és azokról hitelesítetten információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül is.

A Rendelkezési Nyilvántartásban meghatalmazás is adható.

Egyéb elérhetőségek

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Cím:

5000, Szolnok, Kossuth tér 9.

Telefon:

(56) 503-503

E-mail:

szolnokph@ph.szolnok.hu

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Cím:

5000, Szolnok, Kossuth tér 9.

Telefon:

(56) 503-503

E-mail:

szolnokph@ph.szolnok.hu

 

Honlap: www.szolnok.hu

Az ügyfélszolgálat elérhetősége

·         A belvárosi ügyfélközpont elérhetősége: +36 56 503428

·         elektronikus levélcím: szolnokph@ph.szolnok.hu

Részletes elérhetőségek:

·         Ügyfélfogadás, ügyfélközpont

·         Hivatali szervezet

·         Hivatali telefonszámok

Elektronikus fizetési lehetőségek

Természetes személy ügyfél jogosult az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

Számlavezető pénzintézetünk neve: OTP Bank Zrt.

A Polgármesteri Hivatal elektronikus fizetéshez használt számlaszámai:

Számlaszám

Jogcím

11745004-15732729-

Polgármesteri Hivatal - Bírság - Együttélés szabályainak megsértése

11745004-15732729-10010000

Közterület-felügyelet - Bírság – Szabálysértés

 

 

11745004-15408930-10580008

Építésügyi eljárási illeték

 

 

11745004-15408930-00790000

Bérlakás értékesítés - vételár - 

 

 

11745004-15408930-01030000

Adók módjára behajtandó köztartozás

11745004-15408930-02440000

Építményadó

11745004-15408930-03470000

Államigazgatási illeték

11745004-15408930-03540000

Helyi iparűzési adó

11745004-15408930-03610000

Bírság és végrehajtási költség

11745004-15408930-03780000

Késedelmi pótlék

11745004-15408930-03920000

Talajterhelési díj

11745004-15408930-08660000

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

11745004-15408930-08800000

Egyéb bevétel

11745004-15408930-08970000

Gépjármű adó

11745004-15408930-10600003

Párlat utáni adó

11745004-15408930-03090000

Idegenforgalmi adó

S.W.I.F.T.: OTPVHUHB

IBAN kódok:

építményadó: HU09

idegenforgalmi adó: HU25

helyi iparűzési adó: HU51

gépjárműadó: HU22

termőföld bérbeadás: HU86

pótlék: HU39

bírság: HU96

talajterhelési díj: HU32

államigazgatási illeték: HU06

egyéb bevételek: HU79

adók módjára behajtandó köztartozások: HU31

párlat utáni adó: HU05

Amennyiben az ügyhöz jogszabály illeték megfizetési kötelezettséget írt elő, azt az ügy megindításával egyidejűleg a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú számlaszámra történő átutalással teljesítheti, amelynek igazolása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73.§-a alapján történik, a kérelemhez csatolható elektronikusan az átutalást teljesítő bank felülhitelesített bizonylata. Az illeték befizetéséig a kérelem, illetve az űrlap nem kerül feldolgozásra.

EFER befizetési lehetőség

 

Adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülmények

 

Az adatkezelő adatai:

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Cím:

5000, Szolnok, Kossuth tér 9.

Telefon:

(56) 503-503

E-mail:

szolnokph@ph.szolnok.hu

 

Honlap: www.szolnok.hu

Az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az adatkezelő a természetes személyek alábbi személyes adatait kezeli:

a Központi személyi adat -és lakcímnyilvántartásban tárolt adatok.

Az adatok felvételére az online űrlap kitöltése során kerül sor részben központi nyilvántartásokból történő megszemélyesítésen keresztül részben azáltal, hogy az ügyfél szolgáltat adatot az ügyintézéshez szükséges mezők kitöltésével.

Az adatkezelés célja: az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevőjének azonosítása

Az adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás

(Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27.§-a).

„A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatokat, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik – az eljárás eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatokat kezeli.

A hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a törvény által védett egyéb adat (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és e védett adatok törvényben meghatározott védelme a hatóság eljárásában is biztosított legyen.

A hatóság az eljárása során annak lefolytatásához – jogszabályban meghatározott módon és körben – kezeli azokat a védett adatokat, amelyek eljárásával összefüggnek, illetve amelyek kezelése az eljárás eredményes lefolytatása érdekében szükséges.”

 

A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok - ideértve a különleges adatokat is - kezeléséhez hozzájárulást adott.

 

Az adatkezelésről további tájékoztatást az ügyfelek és az eljárás egyéb résztvevői részére az adatkezelést végző szervezeti egységek nyújtanak.

 

Az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 123. § alapján „jogosult az adózó és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok - ideértve a különleges adatokat is - kezeléséhez hozzájárulást adott. Az adóhatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és törvény által védett egyéb adat (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és e védett adatok törvényben meghatározott védelme az adóhatóság eljárásában is biztosított legyen. Az adóhatóság az eljárása során annak lefolytatásához - jogszabályban meghatározott módon és körben - megismerheti azokat a védett adatokat, amelyek eljárásával összefüggenek, illetve amelyek kezelése az eljárás eredményes lefolytatása érdekében szükséges.”

 

Az adatkezelés során a fent ismertetett adatokat megfelelő szervezési és informatikai intézkedések védik a jogosulatlan hozzáférésekkel és felhasználásokkal szemben.

Az elektronikus információs rendszerekhez csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá. A jogosultság kizárólag a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokra korlátozódik és csak olyan személyek számára kerül biztosításra, akiknek az adott feladat elvégzése munkaköri kötelessége. 

 

Elektronikus ügyintézés technikai biztosításával kapcsolatos tájékoztató

Elvárt biztonsági szint

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus kapcsolattartás során elvárt biztonsági szintjéről az alábbi tájékoztatást adja (E-ügyintézési törvény vhr. 8. § (1) szerint): 2-es szint. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a jelen tájékoztatásban foglaltaknál magasabb biztonsági szintet nem követelhet meg.

Rendelkezésre állás

A rendelkezésre állás vállalt célértékét az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az alábbiak szerint állapítja meg:

A hivatal vállalja, hogy minden héten hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra között, pénteken 7.30 és 13.30 óra között 98 %-ban biztosítja a rendszer és ezáltal az elektronikus ügyintézés elérhetőségét. A tervezett üzemszünet és a különleges karbantartási szünet (verzióváltás) időtartama nem számít bele a szolgáltatás kiesési idejébe, illetve az éves rendelkezésre állás számításakor nem kell figyelembe venni. A tervezett üzemfenntartási munkák alatti szükségszerű rendszerleállások ideje – amennyiben az a karbantartási ablakban történik –, a rendelkezésre állás idejét nem csökkenti.

 

Rendszeres karbantartások

A Hivatal a rendszeres karbantartásokat lehetőség szerint a rendelkezésre állási időn kívül végzi el. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján nem számít bele a határidőbe az a nap, amelyen legalább 4 órán át tartó üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést. A Hivatal az eljárása során figyelembe veszi, amennyiben az ügyfelek önhibájukon kívül esnek késedelembe.

Tervezett üzemszünetek bejelentése

Az egyes szakrendszerek tervezett karbantartásáról a Hivatal az ügyfeleket előzetesen tájékoztatja. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján nem számít bele a határidőbe az a nap, amelyen legalább 4 órán át tartó üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést. A Hivatal az eljárása során figyelembe veszi, amennyiben az ügyfelek önhibájukon kívül esnek késedelembe.

Nem tervezett üzemszünet (általános áramszünet)

Előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény (a továbbiakban együtt: üzemzavar) bekövetkezése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az üzemzavar bekövetkezését követően haladéktalanul az elektronikus ügyintézés elérhetőségére szolgáló felületen, a magyarorszag.hu honlapon, valamint saját honlapján köteles soron kívül tájékoztatást közzétenni, továbbá értesíteni az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet.

A tájékoztatásban fel kell tüntetni:

·         az üzemzavarral pontosan érintett ügyintézési szolgáltatások meghatározását, funkcionalitásukban bekövetkezett változásokat,

·         az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfélszolgálati elérhetőségét,

·         ha az elektronikus ügyintézés más elektronikus felületen is elérhető, és az üzemzavar ezt a felületet nem érinti, a működő felület elérhetőségét.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elvégzett tevékenységekről, illetve az üzemzavarokról köteles az elektronikus ügyintézés felületén és a magyarorszag.hu felületén is elérhető nyilvántartást hozzáférhetővé tenni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a technikai tevékenységek, illetve az üzemzavarok pontos időpontját és időtartamát, illetve az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által kiadott tájékoztatást.

Az ügyfél által üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend

A beadvány elektronikus úton történő benyújtását gátló, egy munkanapot meghaladó üzemszünet, üzemzavar esetén a Polgármesteri Hivatal mind a természetes személyek, mind a gazdálkodó szervezetek számára biztosítja, hogy a beadványaikat és azok mellékleteit a hagyományos ügymenetnek megfelelően papír alapon nyújthassák be.

Az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén a Polgármesteri Hivatal biztosítja az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

Ez értelemszerűen alkalmazandó akkor is, ha az ügyfelet az eljárási cselekmény határidőben történő elvégzésében olyan tervezett technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta, amely az általa igénybe vett szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: SZEÜSZ) vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: KEÜSZ) használatát érintette.

 

 

Rövid animációs kisfilmek, amelyek az online ügyintézés  alternatíváját mutatják be.

 

VISSZA