Ez a weboldal sütiket használ, hogy az oldal összes funkcióját elérje. További információt az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatvédelmi tájékoztató oldalunkon talál. Amennyiben elfogadja a sütik használatát weboldalunknak, kérjük kattintson az Engedélyez gombra.

Idősügyi szervezetek támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete alapján

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot ír ki

szolnoki székhellyel rendelkező idősügyi szervezetek támogatására

működési, vagy program szervezési célból.

Pályázók köre:

A pályázat keretében olyan civil szervezet pályázhat,

a) amely szervezet tagságának átlagéletkora eléri a 60 évet, vagy

b) melynek alapító okiratban meghatározott célja, vagy céljától függetlenül igazolható rendszeres tevékenysége a koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nyugdíjas személyek

ba) érdekképviselete, vagy

bb) társadalmi megbecsülésének erősítése, vagy

bc) egészségvédelme, vagy

bd) kulturális, szabadidős igényeik kielégítése, vagy

be) rászorultsági támogatása

A támogatási keret:

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1 937 200 forint.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

A pályázat kiírója a támogatás minimális összegét 10 000 Ft-ban határozza meg.

Az elnyerhető támogatás maximális összege 200 000 Ft.

 

A pályázatok elbírálására jogosult Bizottság a pályázatok elbírálásánál figyelembe veszi a pályázó szervezetek vagy a befogadott szervezetek taglétszámát, céljait, és a fennállásuk kerek évfordulóját ünneplő szervezeteket.

Támogatási kategóriák:

Működési célú és programszervezési célú támogatás esetén az alábbi kiadástípusok támogathatók: dologi kiadások, bérköltségek és személyi jellegű kifizetések, valamint tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése.

Támogatási időszak:

A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2024. április 30. és 2024. december 31. közé eső időszak.

A pályázat benyújtásának módja:

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat az alábbiak szerint:

  • a pályázó benyújthatja pályázatát saját szervezete támogatása céljából, vagy
  • a pályázó szervezet által befogadott szerveződés (pl. klub) támogatása céljából

A pályázó működési célra vagy programszervezési célra pályázhat.

Pályázni a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlapon Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címezve írásban, postai úton, vagy személyes benyújtás útján lehet.

A pályázati adatlap Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Igazgatóság, Egészség- és Családügyi Osztályán (Szolnok, Kossuth tér 9. Új épület I. emelet) térítésmentesen átvehető, vagy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapjáró letölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. április 5. 13:00 óra.

 

A pályázat benyújtásának helye:

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Igazgatóság, Egészség- és Családügyi Osztály (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Új épület I. emelet)

A pályázathoz mellékelni kell:

  • a civil szervezet létezését, tevékenységi körét és működésének célját hitelesen igazoló okiratot,
  • a civil szervezet képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy rendszeres tevékenysége a koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nyugdíjas személyek

 

ba) érdekképviselete, vagy

bb) társadalmi megbecsülésének erősítése, vagy

bc) egészségvédelme, vagy

bd) kulturális, szabadidős igényeik kielégítése, vagy

be) rászorultsági támogatása

 

  • a pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete alapján vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nem nyújtható a visszaigényelhető általános forgalmi adó összegére ezért a pályázathoz a pályázónak ÁFA alanyiságra vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni, mely a pályázati adatlap melléklete

 

Hiánypótlás:

A hiányosan, vagy nem megfelelően benyújtott pályázatok esetén az igénylőt Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Igazgatóságának Egészség- és Családügyi Osztálya – 5 napos határidő megjelölésével – hiánypótlásra hívja fel.

 

Kizáró körülmények:

A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázat érvénytelen, amennyiben

a) az Önkormányzat hivatalos tudomást szerez arról, hogy az igénylő a támogatás elnyerése érdekében lényeges tényt, körülményt elhallgatott, a jogosultsági feltételekre vonatkozóan a valóságtól eltérő nyilatkozatott tett,

b) a kérelem, pályázat határidőn túl érkezik,

c) hiányosan, vagy nem megfelelően benyújtott pályázatok esetén biztosított hiánypótlási határidőt az igénylő elmulasztja,

d) a pályázó a korábbi Önkormányzati támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, vagy

e) a pályázónak korábbi önkormányzati támogatás visszafizetésére vonatkozóan kötelezettsége keletkezett, mert az Önkormányzat a korábbi önkormányzati támogatás folyósítását követő 5 éven belül hivatalos tudomást szerzett arról, hogy az igénylő  a támogatás elnyerése érdekében lényeges tényt, körülményt elhallgatott, a jogosultsági feltételekre vonatkozóan a valóságtól eltérő nyilatkozatott tett.

A d)-e) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az új pályázat benyújtásáig a civil szervezet ügyviteli képviseletében változás következett be.

 

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat a közgyűlés civil feladatokkal foglalkozó bizottsága bírálja el, kivéve, ha a javaslat alapítványi, közalapítványi támogatást érint, melyre vonatkozó bizottsági kezdeményezésről Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése hoz döntést.

 

A pályázat módosítása:

A Támogatottnak kötelezettséget kell arra vállalnia, hogy ha a támogatott program megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a pályázatban foglaltakhoz képest késedelmet szenved, vagy a pályázati program megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény vagy megjelölt kiadástípus megváltozik, akkor legkésőbb 8 napon belül bejelenti ezt módosítási kérelem formájában Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterének.

 

Elszámolás határideje:

A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás felhasználásáról 2025. január 31. napjáig kell elszámolni.

 

Az elszámoláshoz szükséges útmutatót és az azt tartalmazó számlaösszesítőt az önkormányzat honlapjáról lehet letölteni.

Csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó tájékoztatás:

 

A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy jelen pályázat útján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

A támogatás nyújtása az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet csekély összegű támogatásra vonatkozó szabályai szerint történik.

Szalay Ferenc

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere

Letölthető anyagok:

Tisztelt Olvasó! Szolnok hírei, programjai iOS és androidos mobiltelefonjáról is elérhetők. Töltse le az alkalmazásboltból a SzolnokApp mobil alkalmazást és olvassa mobiljáról a legfrissebb szolnoki információkat!

SzolnokApp link: http://info.szolnok.hu/app