Ez a weboldal sütiket használ, hogy az oldal összes funkcióját elérje. További információt az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatvédelmi tájékoztató oldalunkon talál. Amennyiben elfogadja a sütik használatát weboldalunknak, kérjük kattintson az Engedélyez gombra.

Fiataloknak

Fiataloknak

A Szolnok Hazavár Program elsődleges célja a piacképes diplomával, illetve szakképesítéssel rendelkező fiatalok helyben maradásához munka- és megélhetési lehetőség biztosításával, lakhatási problémáik segítésével a város lakosságmegtartó erejének növelése a programelemekben meghatározott kritériumok szerint.

            A Szolnok Hazavár Program törekvései szorosan kapcsolódnak Szolnok Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójához, mely figyelembe veszi a fiatalok kulturált szórakozási, sportolási és művelődési lehetőségeire vonatkozó igényét.

            A Szolnok Hazavár Program két pillérre épül, melynek elemei és programjai a következők:

 1. Munka, munkahely, karrier
  1. Felsőoktatási ösztöndíjprogram
  2. A szolnoki felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatása
  3. „Szolnokon a Jövőd!” - gyakornoki program
 2. Lakhatás
  1. önkormányzati bérlakás biztosítása
  2. első lakáshoz jutó fiatalok támogatása

1. Munka, munkahely, karrier

1.1. Felsőoktatási ösztöndíj program

            A felsőoktatási ösztöndíj célja, hogy jelentős mértékű anyagi támogatással hozzájáruljon ahhoz, hogy a jelenleg más városokban felsőfokú tanulmányokat folytató szolnoki fiatalok a jövőben Szolnokon a végzettségüknek megfelelő munkát vállaljanak.

Az ösztöndíjprogram jellemzői:

Ösztöndíjas az lehet:

 • aki szolnoki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik vagy szolnoki kötődésű (általános iskolai, vagy középfokú tanulmányait Szolnokon végezte)
 • aki felsőfokú oktatási intézmény hallgatója;
 • aki szerződésben vállalja, hogy tanulmányai sikeres befejezését követően - konkrétan megjelölt - szolnoki székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező munkáltatónál létesít munkaviszonyt, legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező időtartamra;
 • akit egy – konkrétan megjelölt - szolnoki székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező munkáltató megszerzett szaktudása alapján foglalkoztatni kíván.

Időtartama:

 • maximum 3 év a szorgalmi és vizsgaidőszakokra vonatkozóan (évente 2x5 hónap)
 • egyetemi tanulmányok esetén az utolsó 3 év
 • master képzésben résztvevőknél a teljes időtartam (max. 3 év)
 • bachelor képzésben résztvevőknél az utolsó 1 év támogatható

Az ösztöndíj mértéke:

            - Az ösztöndíj 40.000 - 80.000,- Ft/hó összegig terjedhet. Az ösztöndíj összegének 50%-át Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, másik felét a leendő munkáltató.

Jelentkezés a programra:

            A „Szolnok Hazavár” portálján történő regisztrációval lehet bekapcsolódni az ösztöndíjprogramba.

A pályázati eljárás és a pályázatok elbírálásának módja:

            A pályázatokat a Szolnok Hazavár Program Munkacsoport véleménye alapján – a Szolnok Város Jövője Közalapítvány Kuratóriuma bírálja el, és pozitív döntés esetén meghatározza az ösztöndíj havi összegét is. A döntésről minden pályázó írásbeli értesítést kap.

            A pályázat akkor kerül a Szolnok Város Jövője Közalapítvány Kuratóriuma elé döntésre, ha a pályázó és egy konkrét szolnoki munkáltató között előzetes megegyezés jön létre a tanulmányi ösztöndíjra és a későbbi foglalkoztatásra vonatkozólag.

             A szerződés megkötését és az ösztöndíj folyósítását a Szolnok Város Jövője Közalapítvány végzi.

Kedves Pályázó!

Az ösztöndíj rendszerbe való pályázatodhoz először regisztrálnod kell magad a honlapon.

Felhasználói neved mellé választanod kell egy jelszót, majd meg kell adnod néhány személyes információt magadról. Ha van már elkészített önéletrajzod azt is feltöltheted, amit később is megtehetsz.

REGISZTRÁCIÓ

Miért kérünk személyes információkat?

Csak olyan információt kérünk tőled, amely segít a kapcsolatfelvételben, kapcsolattartásban, illetve segít megtalálni számodra azt a munkáltatót, akivel ösztöndíjas szerződést köthetsz.

Hogyan találhatsz magadnak partnert?

A regisztrált felhasználók, jelen esetben a hallgatók kereshetnek a regisztrált cégek adatbázisában, azok kapcsolattartóival maguk is felvehetik a kapcsolatot.

1.2.A szolnoki felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatása

Az Önkormányzat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 324/2021. (XI.25.) határozata alapjándöntött arról, hogy támogatni kívánja a 2022/2023. tanulmányi évben a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében állandó lakóhellyel rendelkező, a Debreceni Egyetem szolnoki képzési helyén felsőoktatási képzésbenrésztvevő azon hallgatókat, akik tanulmányaikat az adott szakon annak képzési és kimeneti követelményében meghatározott képzési időt legfeljebb két félévvel túllépve teljesítik. Az Önkormányzat fenti határozatban rögzítette továbbá, hogy a támogatás gyakorlati megvalósítása érdekében együtt kíván működni az Egyetemmel.

A szolnoki felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatásának jellemzői:

 

A)

 • Támogatotti kör: a 2022/2023-as tanévben nappali munkarendű alap, mester képzésre felvételt nyert hallgatók.
 • A támogatás időtartama: 2x5 hónap a 2022/2023-as tanév I. és II. féléve.
 • A támogatás:
  • a 2022/2023-as tanév I. félévében 40.000 Ft/hó, mely a 2022/2023-as tanév II. félévében abban az esetben folyósítható, ha a hallgató egészségtudományi képzési területen a 3-as, míg gazdaságtudományi képzési területen a 3.5-es tanulmányi átlagot eléri;

 

B)

 • Támogatotti kör: a 2022/2023-as tanévben nappali munkarendű felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatók.
 • A támogatás időtartama: 2x5 hónap a 2022/2023-as tanév I. és II. féléve.
 • A támogatás:

- a 2022/2023-as tanév I. félévében 20.000 Ft/hó, mely a 2022/2023-as tanév II. félévében abban az esetben folyósítható, ha a hallgató eléri a 3.5-es tanulmányi átlagot;

 

C)

 • Támogatotti kör: a 2022/2023-as tanévben aktív jogviszonyú, nappali munkarendű alap, mester vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő, A) és B) pontban meghatározott támogatotti körbe nem tartozó hallgatók.
 • A támogatás időtartama: 2x5 hónap a 2022/2023-as tanév I. és II. féléve.
 • A támogatás: a 2022/2023-as tanév I. és II. félévében 20.000 Ft/hó.
 •  

A támogatás iránti igények elbírálását, valamint az elnyert támogatás folyósítását a Debreceni Egyetem - a Térítési és Juttatási Szabályzatának „Szolnok Város Ösztöndíj” részeleme alapján - végzi, melyhez Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata forrást biztosít.

 

Amennyiben a Debreceni Egyetem Szolnok Campusán tanuló diákként felkeltettük érdeklődésedet és csatlakozni szeretnél programunkhoz, bővebb információért kérünk érdeklődj a Campusban vagy az alábbi elérhetőségen:

 

Bagdi Gabriella

Ifjúsági és kulturális ügyintéző

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Humán Igazgatóság

Kulturális, Ifjúsági, Köznevelési és Sport Osztály

5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

Telefon: +36 56 503 475; e-mail: bagdig@ph.szolnok.hu

 

 

1.3. „Szolnokon a Jövőd!” – gyakornoki program

            A Munka, munkahely, karrier programelem részelemként „Szolnokon a Jövőd!” gyakornoki program célja, hogy szakmai gyakorlat, munkatapasztalat megszerzésével támogassa a szolnoki szakképző intézményekben végzett, szakmát szerzett pályakezdő fiatalok elindulását a munka világában.

 

A „Szolnokon a Jövőd!” gyakornoki program jellemzői:

 

A program által támogatható fiatal az lehet:

 • aki szolnoki szakképzési centrum végzős tanulója;
 • aki vállalja, hogy tanulmányai sikeres befejezését követően - konkrétan megjelölt - szolnoki székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező munkáltatónál létesít munkaviszonyt, legalább az önkormányzati támogatás folyósításával megegyező időtartamra;
 • akit egy – konkrétan megjelölt - szolnoki székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltató megszerzett szaktudása alapján foglalkoztatni kíván;
 • aki vállalja, hogy részt vesz a programban partnerként együttműködő mentoráló szervezet foglalkozásain.

 

A programban résztvevő munkáltató az lehet:

            - aki szolnoki székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkezik,

- aki vállalja, hogy a program részletes kiírásában megjelölt kritériumoknak eleget tesz.

 

A programban a szolnoki szakképző centrumok megállapodás alapján közvetítő szereppel közreműködnek.

 

A támogatás elemei:

 • munkára való felkészítését segítő mentorálás biztosítása közreműködő szervezet igénybevételével
 • havi konkrét összegű, nettó 10.000.- Ft + járulék/fő/hó mértékű pénztámogatás

 

Időtartama:

 • a programban résztvevő munkáltató vállalásának megfelelő időszak, de legfeljebb 12 hónap a pénztámogatás, 13 hónap a mentorálás időszakára

 

Jelentkezés a programra:

            Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a „Szolnokon a Jövőd!” gyakornoki programban való részvételre a munkáltatók részére minden év június 30-ig felhívást tesz közzé, melynek elbírálásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által biztosított éves forráskeret figyelembevételével jelen program szabályai alapján minden év szeptember 30-ig dönt.

 

Amennyiben szolnoki szakképző centrumban tanuló, végzős diákként felkeltettük érdeklődésedet és csatlakozni szeretnél  programunkhoz, bővebb információért kérünk érdeklődj az iskoládban vagy az alábbi elérhetőségen:

Bagdi Gabriella

Ifjúsági és kulturális ügyintéző

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Humán Igazgatóság

Kulturális, Ifjúsági, Köznevelési és Sport Osztály

5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

Telefon: +36 56 503 475; e-mail: bagdig@ph.szolnok.hu

 

 

 

2. Lakhatás

2.1. Önkormányzati bérlakás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzataa Szolnok Hazavár Program második pillérének keretében lehetőséget biztosít a szolnoki kötődésű (általános iskolai, vagy középfokú tanulmányait Szolnokon végezte)fiatalok lakhatásának megoldására az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelet szabályai szerint.

 

 1. Szolnok Hazavár Programban résztvevők lakásvásárlás célú támogatáshoz jutásának feltételei

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzataa Szolnok Hazavár Program második pillérének keretében a szolnoki kötődésű(általános iskolai, vagy középfokú tanulmányait Szolnokon végezte)fiatalok lakáshoz jutásának támogatását az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló 30/2017. (XI.6.) önkormányzati rendeletében szabályozza.

 

A lakhatással kapcsolatban bővebb információt a „Lakhatás” fül alatt találhatsz vagy érdeklődj az alábbi elérhetőségen:

 

Nagyné Deli Erika

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Igazgatóság
Szociális Támogatások Osztálya
5000 Szolnok, Kossuth tér 1.
Telefonszám: 56/503-584
E-mail cím: nagynede@ph.szolnok.hu

 

 

           

Letölthető anyagok:

Tisztelt Olvasó! Szolnok hírei, programjai iOS és androidos mobiltelefonjáról is elérhetők. Töltse le az alkalmazásboltból a SzolnokApp mobil alkalmazást és olvassa mobiljáról a legfrissebb szolnoki információkat!

SzolnokApp link: http://info.szolnok.hu/app