Ez a weboldal sütiket használ, hogy az oldal összes funkcióját elérje. További információt az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatvédelmi tájékoztató oldalunkon talál. Amennyiben elfogadja a sütik használatát weboldalunknak, kérjük kattintson az Engedélyez gombra.

Tájékoztató a gyorsított ügyintézésről

Gyorsított ügyintézéshez kapcsolódó e-mail cím:  gyorsugyintezes@ph.szolnok.hu

Gyorsított ügyintézéshez kapcsolódó tájékoztató:

 

Tájékoztató

a gyorsított ügyintézésről

a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet alkalmazásáról

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) célja, hogy a gazdaság szereplői minél kisebb sérelmet szenvedjenek el, ezért a gazdaság működését és újraindítását adminisztratív eszközökkel könnyíti meg.

A rendelet 2020. május 18-án lép hatályba, a folyamatban lévő közigazgatási ügyekben akkor kell alkalmazni, ha ezt az ügyfél kifejezetten kérelmezi.

A gyorsított ügyintézésre vonatkozó hivatalos e-mail cím: gyorsugyintezes@ph.szolnok.hu

A kérelmet a jegyző által államigazgatási hatáskörben lefolytatott ügyekben lehet benyújtani:

a) ügyfélkapun / cégkapun,

b) általános nyomtatványkitöltővel vagy más elektronikus űrlapon,

c) e-papíron,

d) e-mailben a gyorsugyintezes@ph.szolnok.hu címen.

A kérelmet ügyfélkapun, űrlapkitöltő szolgáltatáson vagy e-papíron történő benyújtás esetén legalább azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással vagy elektronikus aláírással, informatikailag szabályszerűen kell ellátni.

A kérelem akkor fogadható be, ha a jogszabály alapján fizetendő díj (beleértve a szakhatósági eljárás illetékét vagy díját is) vagy illeték 50 %-át a kérelem benyújtásával egyidejűleg elektronikusan megfizették.

A kérelemhez csatolni kell mindazokat a mellékleteket és iratokat, amelyeket jogszabály a kérelem eldöntéséhez megkövetel.

Ha a mellékleteket az ügyfél nem tudja csatolni, kérelmében le kell írnia minden lényeges információt, ami a mellékletben szerepelt volna, és nyilatkoznia kell arról, hogy miért nem tudta csatolni a mellékleteket. (Ilyen elfogadható indok, ha a veszélyhelyzetben a mellékletek beszerzése az ügyfélre aránytalan terhet ró, lehetetlen, vagy emiatt az ügyfél olyan késedelembe esne, ami hátrányos rá nézve.)

Ha jogszabály a kérelem benyújtását űrlapon teszi kötelezővé, a kérelem csak a szabályszerűen kitöltött űrlapon fogadható be.

Ha a kérelem a rendelet hatálya alá tartozik, és

  • nem nemzetközi jogi jellegű vagy Európai Unió-s engedélyezési eljárás,
  • nem jogosultság mértékének hatósági mérlegeléssel történő megállapítására irányul,
  • nem hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolvánnyal és nyilvántartással kapcsolatos,
  • nem hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé,
  • nem tartozik a rendelet mellékletében szabályozott tárgykörbe, továbbá
  • nem tartozik az Ákr. 8. § (1) bekezdése alá, és

a kérelem hiánytalan, a hatóság a kérelem átvételét követően nyolc napon belül, ha szakhatóság eljárása kötelező, tizenkét napon belül meghozza döntését.

Ha a határidő munkaszüneti napra esik, a következő munkanapon jár le.

Nem alkalmazható a gyorsított eljárás, ha:

a) a kérelem nem tartozik a rendelet hatálya alá,

b) élet, egészség, testi épség veszélye, katasztrófaveszély, kár keletkezésének veszélye áll fenn vagy sérül a közbiztonság, 

c) ha a bejelentő vagy a bejelentés tárgya nem azonosítható,

d) a kérelem olyan mértékben hiányos, hogy az a)-b) pontokra vonatkozó feltételek nem vizsgálhatók,

e) ha a bejelentést visszaélés-szerűen gyakorolják, vagy erre lehet következtetni.

Ha ezen feltételek valamelyike fennáll, a hatóság a gyorsított eljárás lefolytatását végzéssel megtagadja, mely ellen nincs helye jogorvoslatnak, és hagyományos engedélyezési eljárást folytat le, melyben a kérelmet a benyújtásának időpontjával fogadja be és bírálja el, azzal, hogy függő hatályú döntést nem hozhat.

Az illeték vagy díj megfizetését ilyenkor a rendes eljárás szabályai szerint kell teljesíteni.

Ha a hatóság nem tagadja meg az eljárást és az eljárás során ellenőrzésre kerül sor, az az ügyfél értesítése nélkül is lefolytatható.

Ha az eljárást automatizált döntéshozatalban vagy sommás eljárásban is meg lehet hozni, a hatóság így hoz döntést.

Az ügyfelet a döntéséről a hatóság elektronikusan vagy szóban értesíti, a kérelmezett tevékenység az értesítés átvételétől vagy megtörténtének egyértelmű igazolásától folytatható. A döntés meghozatalánál azt kell feltételezni, hogy az ügyfél a más jogszabályokban megkövetelt engedélyekkel rendelkezik.

A hatóság a szóbeli értesítésről hivatalos feljegyzést készít, mely az eljárás iratai között később megtekinthető. Az illeték vagy díj (beleértve a szakhatósági eljárás illetékét vagy díját is) másik felét a döntésről való tudomásszerzést követően haladéktalanul le kell róni, elmulasztása esetén az általános szabályok szerint gondoskodik a hatóság annak behajtásáról.

A tevékenységet olyan keretek között és addig lehet folytatni, amilyen keretek között az azt szabályozó jogszabály annak gyakorlását egyébként is lehetővé teszi.

Szolnok, 2020. május 18.

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VISSZA